www.bydlimelevne.cz

Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:

  • prodávajícího - obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
  • kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
  • specifikace požadovaného zboží uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
  • množství požadovaných kusů produktů
  • vybraný způsob platby
  • požadovaný termín dodání zboží
  • adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i termín dodání objednaného zboží. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů, nebo náhle z důvodu nebývale vysokého zájmu, produkt doprodá.

 

Naše nabídka:

Zboží které jste si u nás objednali a nevyhovuje Vám, rádi ho Vám vyměníme a to do do 3 měsíců, pokud bude v původním stavu. Platíte pouze dopravu 300,-

 

Pokud Vám přivezeme zboží a z jakéhokoliv důvodu se Vám zboží nebude pozdávat, nemusíte jej odebrat a neplatíte žádné poplatky.